måndag 29 maj 2017

Access

Dalarnas och Mora kk avråder starkt från klättring på Garberg nu och tillsvidare. Detta pga häckning av störningskänslig fridlyst fågel. OBS! just denna fågelart varnar inte när man kommer för nära utan drar sig undan.

Accessansvarig

onsdag 10 maj 2017

Grundkurs i Klippklättring!

Dalarnas Klätterklubb håller Grundkurs i klippklättring 10-11 juni. Läs om kursens innehåll under kurssidan. Kursen kostar 1500 kr. Anmälan sker till Kasper på tel 070-2172255 och genom att betala anmälningsavgiften 500 kr på klubbens plusgirokonto 617440-3.

tisdag 9 maj 2017

Vårträff på Uvklitt 20/5

Nu är det  dags för Dkks vårträff. Vi kommer att hålla till på Uvklitt som ligger mellan Häradsbygden och Rälta i Leksands Kommun. Träffen är inte en organiserad prova på träff men alla är välkomna att delta. Var och en ansvarar för sig själv. Såklart så försöker vi lösa så att alla har någon att klättra med. Uvklitt är delvis ett tradberg så ta med ett kilset och några kammar. Lederna ligger mellan grad 4+ till 7. Vi kommer att börja runt 10.00.
För mer info ring Markus på 073-929-6119.

/ Styrelsen Dkk