måndag 29 maj 2017

Access

Dalarnas och Mora kk avråder starkt från klättring på Garberg nu och tillsvidare. Detta pga häckning av störningskänslig fridlyst fågel. OBS! just denna fågelart varnar inte när man kommer för nära utan drar sig undan.

Accessansvarig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar