lördag 19 december 2020

Viktiga accessupdateringar för Trängslet.

Det pågår mycket omfattande arbeten med att rusta Trängsletdammen och i samband med detta byggs spillvattenrännan om. Dessvärre innebär detta att det som tidigare varit Stora rännan och Cigarren-området inte längre finns kvar, allting är sprängt och schaktat.

Detta innebär att ett stort område är byggarbetsplats där det bl.a. förekommer sprängningsarbeten. I praktiken betyder det att det inte går att vistas närmare dammen än Brudslöjan. De småisar som ligger "uppstöms" Brudslöjan och all färdsel där måste undvikas den här vintern.
Den enda parkering som kan användas för att komma till Brudslöjan är den stora parkeringsfickan strax innan korsningen med kanonerna, se bild . Det är inte OK att parkera vid pumphuset där det gått att parkera de senaste vintrarna.
Den enda anmarschen vi önskar att man använder är över hygget rakt nedanför parkeringen. Det är mycket onödigt att vi ska trampa upp spår i snön vid grinden in till byggområdet och få dem att fundera på om klättrare gått in på området.