Styrelse

Styrelse 2019-2020
Ted Ekberg - ordförande
Tord Strömberg - vice ordförande
Anders Heurlin - sekreterare
Mia Petersson - kassör
Anna Nordesjö - ledamot
Hanna Jönsson - ledamot
Mikael Petersson - ledamot
Petri Stenport - ledamot

Valberedning
Rikard RönnkvistKontakt med styrelsen fås genom ordförande ted.ekberg@gmail.com
Adressuppgifter och frågor rörande medlemskap skickas till medlem.dalaklatter@gmail.com
Accessansvarig i Dalarnas Klätterklubb är Kasper Kotake.  kotake@telia.com

1 kommentar: