Styrelse

Styrelse 2020-2021
Ted Ekberg - ordförande
Tord Strömberg - vice ordförande
Anders Heurlin - sekreterare
Sofi Hemgren Dougherty - kassör
Mia Petersson - ledamot
Kristian Leijon - ledamot
Mikael Petersson - ledamot
Petri Stenport - ledamot

Valberedning
Laban KarlssonKontakt med styrelsen fås genom ordförande dalarnasklatterklubb@gmail.com
Adressuppgifter och frågor rörande medlemskap skickas till medlem.dalaklatter@gmail.com
Accessansvarig i Dalarnas Klätterklubb är Ted Ekberg

1 kommentar: