Styrelse 2018

Styrelse
Tord Strömberg - ordförande
Kasper Kotake - vice ordförande
Jeff Gracie - sekreterare
Pontus Vallström - kassör
Anders Heurlin - ledamot
Emma Hawke - ledamot
Ted Ekberg - ledamot
Jonas Fellgård - ledamot

Valberedning
Rikard Rönnkvist
Micael Petersson


Kontakt med styrelsen fås genom ordförande tord.stromberg@gmail.com
Adressuppgifter och frågor rörande medlemskap skickas till medlem.dalaklatter@gmail.com
Accessansvarig i Dalarnas Klätterklubb är Kasper Kotake.  kotake@telia.com

1 kommentar: